Foto

Vasagatan norrut från Centralplan. Sänkning av gatunivån på Vasagatan. LO-borgen i fonden