Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Hamngatan österut från Malmskillnadsgatans bro. Konsumreklamen sitter på gaveln till Hamngatan 22

Uppdaterad