Foto

Sänkning av gatunivån på Vasagatan. Centralstationen i fonden