Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Arbeten vid basarbyggnaden på Götgatan

Tunnelbanebygget 1930-34, enligt expropieringstillståndet beviljat 27 maj 1932 får ingen åverkan göras inom 7 meter runt tunneln t ex nedsprängning av källare och dylikt. På bilden pågår schaktning och pålning utanför basarbyggnaden på Götgatan.

Uppdaterad