Sök

Sökresultat

69 träffar på Brunnar

Överståthållarämbetet uppmanar Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd att undersöka stadens brunnar

Överståthållarämbetet uppmanar Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd att undersöka stadens brunnar

Stadshusträdgården, springbrunn i  Wallenbergs mur

Stadshusträdgården, springbrunn i Wallenbergs mur

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud Emot Twättning af Åkdon m.m. wid Stadens Brunnar, och orenlighets utslående på de Publique Platserne. Gifwen Stockholm den 2 Junii 1812.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud Emot Twättning af Åkdon m.m. wid Stadens Brunnar, och orenlighets utslående på de Publique Platserne. Gifwen Stockholm den 2 Junii 1812.

Hamngatan 36. Brunn

Hamngatan 36. Brunn

Biografen Fontänen (Tre Brunnar 1)

Biografen Fontänen (Tre Brunnar 1)

Brunnen åter på Stortorget

Brunnen åter på Stortorget

Kvarngatan 22, gårdmiljö. Kvinna lyfter på locket till brunnen

Kvarngatan 22, gårdmiljö. Kvinna lyfter på locket till brunnen

Stortorgsbrunnen

Stortorgsbrunnen

Stortorgsbrunnen

Stortorgsbrunnen

Stortorgsbrunnen

Stortorgsbrunnen

Tyska Brunnen på Tyska Brunnsplan i Gamla Stan.
I fonden huset vid Tyska Brunnsplan 1 under renovering.

Tyska Brunnen på Tyska Brunnsplan i Gamla Stan. I fonden huset vid Tyska Brunnsplan 1 under renovering.

Järntorget sett mot Västerlånggatan

Järntorget sett mot Västerlånggatan

Tyska Brunnsplan

Tyska Brunnsplan

Tyska Brunnsplan mot norr

Tyska Brunnsplan mot norr

Motion angående utredning av den Palmstedtska brunnens återflyttning till Stortorget från Brunkebergstorg - Stadsfullmäktige 1917

Motion angående utredning av den Palmstedtska brunnens återflyttning till Stortorget från Brunkebergstorg - Stadsfullmäktige 1917

Gamla Riksbanken vid Järntorget 84

Gamla Riksbanken vid Järntorget 84

Surbrunnsgatan 31-35 med värdshuset Norra Brunn. I kvarteret låg en gammal surbrunn, hälsobrunn, som upptäcktes på 1600-talet

Surbrunnsgatan 31-35 med värdshuset Norra Brunn. I kvarteret låg en gammal surbrunn, hälsobrunn, som upptäcktes på 1600-talet

Sabbatsbergs Brunns Salon - Wärdshuset och parken

Sabbatsbergs Brunns Salon - Wärdshuset och parken

Uggelviks helsokällas ruiner, eller låt sanning tysta munnen / Elias Emanuel Mallén

Uggelviks helsokällas ruiner, eller låt sanning tysta munnen / Elias Emanuel Mallén

Uggelviks balen. Sann händelse, Del 1-4 / Anonym

Uggelviks balen. Sann händelse, Del 1-4 / Anonym

Katarinatunneln, Brunn i Katarina bangata

Katarinatunneln, Brunn i Katarina bangata

Brunnar, dass och avlopp
Tema

Brunnar, dass och avlopp

En förutsättning för hälsa är rent vatten. Och en förutsättning för rent vatten i en stad är att hålla smutsigt avloppsvatten, toaletter och dricksvatten åtskilda. Kommer avloppsva…

Söderbutiker : en fotoberättelse om några småbutiker på Södermalm / av Per Hägglund ; inledande text av Ernst Brunner

Söderbutiker : en fotoberättelse om några småbutiker på Södermalm / av Per Hägglund ; inledande text av Ernst Brunner

Klara förändras fortfarande / Barbro Århem, Ingrid Dyhlén-Täckman, Monica Fredriksson

Klara förändras fortfarande / Barbro Århem, Ingrid Dyhlén-Täckman, Monica Fredriksson

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.