Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Skjöldebrand, Anders Fredrik (1757-1834). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud Emot Twättning af Åkdon m.m. wid Stadens Brunnar, och orenlighets utslående på de Publique Platserne. Gifwen Stockholm den 2 Junii 1812.

Denna förordning förbjuder tvättning av fordon, möbler och kärl vid de allmänna brunnarna. Det smutsiga vattnet rinner ned i brunnarna och gör vattnet osunt påpekar överståthållaren. 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad