Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Tyska Brunnsplan mot norr

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad