Foto

Tyska Brunnsplan mot norr

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Innerdörr från 1600-talet

Innerdörr från 1600-talet