Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Tyska Brunnsplan mot norr

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad