Foto

En parkerad lastbil på Tyska Brunnsplan mot norr