Stockholm. Andra delen. Av Johan Elers
Text
Författare: Elers, Johan (1730-1813). Stockholms stadsmuseum

Stockholm, II. delen / Johan Elers

Kammarrådet och författaren Johan Elers fick konung Gustav IV Adolfs "nådiga privilegium" att utge en skildring av Stockholms historia. Det här är den andra delen av fyra och utkom år 1800. Den här delen berättar om Stockholms olika holmar - Riddarholmen, Helgeandsholmen, Blasieholmen, Kungsholmen m. fl. - samt Norrmalm. Att boken är skriven för så länge sedan ger en speciell känsla vid läsningen. Många historiska händelser som idag känns väldigt avlägsna fanns i färskt minne när den skrevs. Till exempel hade gamla norrbro nyligen rivits (1797) när den här boken kom ut och man kan läsa att behövande av de pumpar som funnits där hänvisas till nya pumpar vid Operahuset. Elers Stockholmsböcker blev självklar läsning för 1800-talets historieintresserade Stockholmare. 382 sidor.

Innehåll

 • FÖRSTA AFDELNINGEN. Om de Staden närmast belägne Holmar. Sid 1-80
 • I. Riddarholmen
 • II. Helge-Ands-holmen.
 • III. De smärre Holmar i Norre-ström.
 • IV. Strömsborg
 • ANDRA AFDELNINGEN. Om Norra Malmen. Sid 81-296
 • 1. Capitlet. Om Norre Malm i Allmänhet.
 • 2. Capitlet. Om Norre Malms Västra del, fordom västra Malmen kallad.
 • 3. Capitlet. Om Norre Malms Östra del, eller Östra Malmen fordom kallad.
 • 4. Capitlet. Om Norra Broarne.
 • 5. Capitlet. Om Torgen och Brunnarne på Norre-Malm.
 • 6. Capitlet. Om Kyrkorna, Clarae Kloster, m. m.
  • Om St. Clarae Kloster.
  • Om St. Clarae Kyrka.
  • Om S:t Olofs Capell, nu Adolph Fredrichs Kyrka.
  • Om S:t Jacobs Kyrka.
 • 7. Capitlet. Om några märkerligare Hus och Palatser samt allmänne Inrättningar på Norre Malm
 • TREDJE AFDELNINGEN. Om de till Norre-Malm närgränsande Holmar. Sid 297-382
 • I. Blasie-Holmen, och Kyrko-Holmen.
 • II. Skeppsholmen och Castell-Holmen.
 • III. Kungsholmen.
 • Register [ingen sidnumrering]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad