Stockholm. Första delen. Av Johan Elers
Text
Författare: Elers, Johan (1730-1813). Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm, I. delen / Johan Elers

Kammarrådet och författaren Johan Elers fick konung Gustav IV Adolfs "nådiga privilegium" att utge en skildring av Stockholms historia. Det här är den första delen av fyra och utkom år 1800. Den här delen berättar om den första stadsbildningen, stadens försvar, kyrkor, Stockholm slott, kröningar, hur folkmängden såg ut i gamla tider och mycket annat. Att boken är skriven för så länge sedan ger en speciell känsla vid läsningen. Många historiska händelser som idag känns väldigt avlägsna fanns i färskt minne när den skrevs. Läs till exempel om vid denna tid nyligen avslutade arbeten i och kring Stockholms slott. Elers Stockholmsböcker blev självklar läsning för 1800-talets historieintresserade Stockholmare. 392 sidor.

Innehåll

 • Förord, innehållsförteckning, inledning [ingen sidnumrering]
 • FÖRSTA AFDELNINGEN. Om Stockhom innom broarne. Sid 1-304
  • 1. Capitlet, Om Stockholms Stads första anläggning.
  • 2. Capitlet. Om Stockholm i sin början och i sitt vidare tilltagande.
  • 3. Capitlet. Om Stadens bebyggande i sednare tider.
  • 4. Capitlet. Om Torgen och de dervid belägne Hus, samt allm. Brunnarne inne i Staden.
  • 5. Capitlet. Om Kyrkorne.
  • 6. Capitlet. Om de i Stockholm, till Svenska Konungars äreminnen, uppreste Bildstoder.
  • 7. Capitlet. Om de i Staden varande Publike Hus och allmänne inrättningar. 
  • 8. Capitlet. Om någre i Staden varande enskildte Hus, m. m.
  • 9. Capitlet. Om Stadens storlek, Folkmängden och Husens antal.
  • 10. Om Kröningar, Riksdagar och högtideliga Intåg i Stockholm.
 • ANDRA AFDELNINGEN. Sid 305-378
  • 1. Capitlet, om Kongl. Slottet
  • 2. Capitlet. Om Stockholms Stads Försvars-verk
  • 3. Capitlet. Om de af Stockholms Stad uthärdade belägringar och anfall.
 • Register [ingen sidnumrering]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad