Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brunkebergstorg med Telefontornet i bakgrunden. Pumpen i förgrunden stod på Stortorget men flyttades 1857 till B. men 1953 återfördes pumpen till ursprunglig plats

Uppdaterad