Foto

Brunkebergstorg från sydväst. Cykelparkering vid pumpen. I bakgrunden skymtar Telefontornet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion angående utredning av den Palmstedtska brunnens återflyttning till Stortorget från Brunkebergstorg - Stadsfullmäktige 1917

Motion angående utredning av den Palmstedtska brunnens återflyttning till Stortorget från Brunkebergstorg - Stadsfullmäktige 1917