Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Biografen Fontänen (Tre Brunnar 1)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Vällingby Torg 35-39,  Vällingby)

1950-talets Vällingby blev tidigt internationellt ryktbar med sitt centrala torg byggt över T-banan och sin kombination av arbete, boende och centrumaktiviteter, den s.k. ABC-staden. Detta skiljde ut den från äldre förorter som mer varit inriktade på boende. Planens intentioner togs upp av arkitekterna Backström & Reinius som utformade de flesta av torgets byggnader, bl a biografen Fontänen som renoverades och utvidgades med flera salonger under jord 2006.

Vällingby is internationally famous as a “new town” with its central square built above the subway station and a mix of residential neighbourhoods, workplaces, shops and public services. New ideas for urban planning were developed by architects Backström & Reiniuswho were responsible for most of the buildings on the square, including the cinema which was renovated and extended below ground in 2006.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad