Sök

Sökresultat

300 träffar på 1800-talet

Ladugårdslandet : före Östermalm  / Monica Eriksson

Ladugårdslandet : före Östermalm / Monica Eriksson

Besiktningsbok över prostituerade år 1886

Besiktningsbok över prostituerade år 1886

Stockholmsturista i det förgångna

Stockholmsturista i det förgångna

Stockholm. Måndagen den 15 innewarande, kl. 3/4 till 5 om morgonen, utbrast en häftig eldswåda uti Kongl. Kammar-rättens hus på Riddarholmen...

Stockholm. Måndagen den 15 innewarande, kl. 3/4 till 5 om morgonen, utbrast en häftig eldswåda uti Kongl. Kammar-rättens hus på Riddarholmen...

Bussrörelsen i Stockholm med omnejd / Sten Holmberg

Bussrörelsen i Stockholm med omnejd / Sten Holmberg

Adertonhundratalets pressbilder - mellan konst och fotografi / Åke Abrahamsson

Adertonhundratalets pressbilder - mellan konst och fotografi / Åke Abrahamsson

Sommarnöjen för alla tider

Sommarnöjen för alla tider

Postkvarteret  före postens tid / Birgit Gejvall

Postkvarteret före postens tid / Birgit Gejvall

En hundraårig affär : E.G Tjäder & son : Stockholm

En hundraårig affär : E.G Tjäder & son : Stockholm

Karl Johan-tidens skära hus / Margareta Cramér

Karl Johan-tidens skära hus / Margareta Cramér

Hofrätts-Pelle och Fina Lindgren / Adolf Hellander

Hofrätts-Pelle och Fina Lindgren / Adolf Hellander

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860

För att upplysa allmänheten om orsaken till undertecknads uppförande å förteckningen öfwer de till answar för lurendrägeri och tullförsnillning år 1813 bötfällde personer meddelas följande species facti [.] (Rubr.)/(Zacharias Fagerlund.) : (Stockholm

För att upplysa allmänheten om orsaken till undertecknads uppförande å förteckningen öfwer de till answar för lurendrägeri och tullförsnillning år 1813 bötfällde personer meddelas följande species facti [.] (Rubr.)/(Zacharias Fagerlund.) : (Stockholm

Boksamlingen : Stockholms byggnadsförenings guldgruva / text: Susanna Strömberg

Boksamlingen : Stockholms byggnadsförenings guldgruva / text: Susanna Strömberg

Tungrodd kollektivtrafik / text: Elisabeth Brenning

Tungrodd kollektivtrafik / text: Elisabeth Brenning

Helgeandsholmen : från 1600-talets stall och kvarnar till sekelskiftets Riksbyggen / Kerstin Riessen

Helgeandsholmen : från 1600-talets stall och kvarnar till sekelskiftets Riksbyggen / Kerstin Riessen

Brott och straff : tortyr, tukthus och kopparmatte / artikelförfattare: Maria Sundström

Brott och straff : tortyr, tukthus och kopparmatte / artikelförfattare: Maria Sundström

Ett parti écarté / Adolf Hellander

Ett parti écarté / Adolf Hellander

Stockholm för sextio år sedan och dess framtid : en skildring / af Gustaf Nerman

Stockholm för sextio år sedan och dess framtid : en skildring / af Gustaf Nerman

Engelbrektsskolan 100 år : 29/1 1902-2002 / text: Örjan Lönngren ; bilder: Stockholms stadsmuseum

Engelbrektsskolan 100 år : 29/1 1902-2002 / text: Örjan Lönngren ; bilder: Stockholms stadsmuseum

Stockholms renhållning under de första 600 åren / Arne Dufwa, Mats Pehrson

Stockholms renhållning under de första 600 åren / Arne Dufwa, Mats Pehrson

Statistiska uppgifter angående staden och dess befolkning / Moritz Rubenson

Statistiska uppgifter angående staden och dess befolkning / Moritz Rubenson

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.