Text
Författare: Lönnberg, Örjan. Stadsmuseet i Stockholm

Engelbrektsskolan 100 år : 29/1 1902-2002 / text: Örjan Lönngren ; bilder: Stockholms stadsmuseum

Denna minnesskrift som kom ut år 2002 är tillägnad Engelbrektsskolan och berättar om dess hundraåriga historia. Den 29 januari 1902 invigde kung Oscar II den nya skolan med hela 1800 elever. Engelbrektsskolan ligger i stadsdelen Östermalm på Valhallavägen.

Skolan har anpassat sig efter hur livssituationen har förändrats under dessa hundra år. Exempelvis byggdes en badanläggning när epidemier drabbade Stockholm på 1800-talet, för att barnen skulle kunna tvättas noga var tredje vecka. Detsamma gjorde andra folkskolor i staden. När lungsjukdomen tuberkulos härjade i början av 1900-talet fick de sjuka barnen ha sin undervisning på skolans tak. För dem som hade det lite svårare att lära sig bildades en hjälpklass. Och visste du att stadens första tandläkarmottagning för skolbarn öppnades just på Engelbrektsskolan 1907?

Mycket mer finns att läsa i denna lättlästa skrift. 16 sidor.

Uppdaterad