Text

Bussrörelsen i Stockholm med omnejd / Sten Holmberg

En historik över busstrafikens utveckling i Stockholm från 1800-talets hästbussar till gengasbussar under andra världskriget.