Text
Författare: Sten Holmberg. Spårvägsmuseet

Bussrörelsen i Stockholm med omnejd / Sten Holmberg

En historik över busstrafikens utveckling i Stockholm från 1800-talets hästbussar till gengasbussar under andra världskriget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad