Text
Författare: Gejvall, Birgit (f. 1914). Stadsmuseet i Stockholm

Postkvarteret före postens tid / Birgit Gejvall

Uppsatsen handlar om posthusets historia på Vasagatan i Stockholm.

Under mitten av 1800-talet skedde stora förändringar i Stockholm. Inflyttning till staden från landsbygden ökade kraftigt och gamla stadskvarter fick högre och tätare bebyggelse. Under utvecklingen av stadsdelarna kom då Norrmalm att få rollen som Stockholms centrum.

1847 startade J.W. Bergström en mekanisk fabrik i posthuset. I och med detta gick fastigheten igenom stora förändringar och byggdes ut.

Åren före sekelskiftet inlöste Kungliga postverket samtliga tomter i kvarteret och 1898 påbörjades grundläggningsarbetet till det stora posthuset på Vasagatan.

Uppsatsen innehåller detaljerade kartbilder, foton och ritningar från 1800-talet.

Utdrag ur Gejvall, Birgit, Årsberättelser / Museienämnden ; 1955. - 1956. - S. 16-30

Uppdaterad