Text

En hundraårig affär : E.G Tjäder & son : Stockholm

Familjeföretaget Tjäder & Son firade sitt hundraårsjubileum år 1903. Då passade man på att skriva sin historia i form av denna skrift. Den förste Tjäder (Jakob Johan) började handla med tobak i början av 1800-talet. Då var man tvungen att ansöka om burskap, det vill säga att bli borgare i staden. Annars fick man inte idka handel eller hantverk i staden. Boden låg på Storkyrkobrinken i Gamla stan.

Men familjen Tjäder utvecklade firman och man började sälja utländsk tobak och cigarrer som var på modet. Man flyttade också affären flera gånger. Flera större tobaksaffärer etablerade så konkurrensen ökade också senare på 1800-talet. Läs mer här om tobakens historia i allmänhet och Tjäder & Son i synnerhet.
29 sidor. Illustrerad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Birger Jarlsgatan från Hamngatan vid sekelskiftet.

Birger Jarlsgatan från Hamngatan vid sekelskiftet.

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Journalfilm om Hellgrens tobaksfabrik 1913

Journalfilm om Hellgrens tobaksfabrik 1913

Katalog från Aktiebolaget Brunkebergsmagasinet cigarrimport

Katalog från Aktiebolaget Brunkebergsmagasinet cigarrimport

Tobaksburk från Hellefors bruk

Tobaksburk från Hellefors bruk

[Bergsunds bruk historia] Underrättelser om Bergsunds bruk beläget i Qvarteret Tobaksspinneriet på fri och egen grund vid Horns-Tull, inom hufvudstadens område, med underlydande lägenheter och fabriks-anläggningar m.m.

[Bergsunds bruk historia] Underrättelser om Bergsunds bruk beläget i Qvarteret Tobaksspinneriet på fri och egen grund vid Horns-Tull, inom hufvudstadens område, med underlydande lägenheter och fabriks-anläggningar m.m.