Läs hela skriften
Text

Om hundra år: utilistiska propagandans skrift

Victor Lennstrand ville avskaffa religionen i nästan alla dess former i samhället. Kanske inte så märkvärdigt om man inte tillägger att detta var i slutet av 1800-talet och där religionen inte var något som ifrågasattes ostraffat.

Här kan vi ta del av Lennstrands framtidsvision!

 

2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Utilistiska idéer

Utilistiska idéer

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888