Text

Polismästaren Wallenbergs embetsåtgärder uti ett i poliskammaren anmäldt mål, rörande inbrott, våld mot person och försök till våldtägt, begånget ombord å ett svenskt ångfartyg : passande rese-lektyr till någon som skickas till Rom

På 1800-talet fanns inte den typ av deckareromaner som vi har idag. Istället uppkom i mitten av 1800-talet verklighetsbaserade kriminalberättelser. Ofta hade författarna hämtat stoffet från tidningar och domstolsprotokoll. I dessa tog de avstamp och "fabricerade" sedan en spännande berättelse. De var billiga och kunde köpas i närmsta tobaksbod.

Den här berättelsen är ett exempel. Historien är obehaglig; en kvinna som reser med sitt barn på ett ångfartyg blir överfallen i sin hytt. Säkert kunde mången känna igen sig i denna situation, ångfartygstrafiken var livlig vid denna tid. Bland annat trafikerades rutten Stockholm-Uppsala-Västerås med ångfartyg. Författaren framför också stark kritik mot polisens handläggande av brottet.
19 sidor.

PS. Ett annat brott som utspelade sig ombord var det så kallade Mälaredramat. Denna historia blev också publicerad i form av små billiga häften. Till glädje för alla spänningslystna läsare. Se länkarna här intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En alldeles ny visa om det hemska  "Mälaredramat" som utspelades natten till den 16 maj 1900 af Johan Filip Nordlund.

En alldeles ny visa om det hemska "Mälaredramat" som utspelades natten till den 16 maj 1900 af Johan Filip Nordlund.

Mälaredramat : en sångbar berättelse om de gräsliga ogerningarna å ångbåten "Prins Carl"

Mälaredramat : en sångbar berättelse om de gräsliga ogerningarna å ångbåten "Prins Carl"