Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

För att upplysa allmänheten om orsaken till undertecknads uppförande å förteckningen öfwer de till answar för lurendrägeri och tullförsnillning år 1813 bötfällde personer meddelas följande species facti [.] (Rubr.)/(Zacharias Fagerlund.) : (Stockholm

Protokoll från 1813 års sjötullsrätt, rörande personer som bötfällts för lurendrejeri och tullförsnillning. Texten behandlar på så vis juridik och lagstiftning kring Stockholms sjötullar i början av 1800-talet.
Frakturstil. 8 sidor.

Uppdaterad