Text

Barnsängsfebern tog många liv

Artikel av Frida Lindfors, Stockholmskällan, i bl a tidningen Södermalmsnytt.

Om hur barnsängsfebern härjade på Stockholms barnbördshus när den institutionaliserade förlossningsvården började växa fram under 1800-talets andra hälft.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev från N J Berlin, å Direktionens för Allmänna Barnbördshusets vägnar, till Stockholms stads Sundhetsnämnd

Brev från N J Berlin, å Direktionens för Allmänna Barnbördshusets vägnar, till Stockholms stads Sundhetsnämnd

Död- och begravningsbok för Södra barnbördshuset 1896

Död- och begravningsbok för Södra barnbördshuset 1896

Dödbok för Provisoriska barnbördshuset 1865, mars-dec (from 1881 Södra barnbördshuset)

Dödbok för Provisoriska barnbördshuset 1865, mars-dec (from 1881 Södra barnbördshuset)

Döpelsebevis (och intyg om barnets äkthet)

Döpelsebevis (och intyg om barnets äkthet)

Södra Barnbördshuset i Maria sjukhus

Södra Barnbördshuset i Maria sjukhus