"Fördelarne af gemensamhetsarbete" 1902.
Text

"Fördelarne af gemensamhetsarbete" 1902

1902 försökte fackförbundet Svenska Träarbetareförbundet värva nya medlemmar igenom att sprida skriften "Fördelarne af gemensamhetsarbete". 

I skriften, på 16 sidor och tryckt i Stockholm, spaltar dess författare, under pseudonymen S.P., upp alla fördelarna med att organisera sig fackligt, samt hur fel kapitalisterna har som försökt framställa fackföreningar som något fördärvlig och ont.  

Ett stycke ur texten:

"Vi böra icke längre nöja oss med att blifva betraktade som en sämre del av mänskligheten därför vi äro arbetare. Fastän vi haft oturen, att födas af ett par fattiga föräldrar och fastän vi nödgas gå klädda i en sliten blus samt ha ett par af arbete valkiga händer, äro vi dock människor, med lika stora utvecklingsmöjligheter som mannen i frack, hvilken i regel ingenting själf har gjort, för att erhålla sin höga ställning…”   

Hela ”Fördelarne af gemensamhetsarbete” går att läsa här eller via att klicka på dokumentet intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Mötesfrihet och föreningsfrihet
Tema

Mötesfrihet och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och…

Stockholms skrädderiarbetarförening kräver högre löner - skrivelse till arbetsgivare 1882

Stockholms skrädderiarbetarförening kräver högre löner - skrivelse till arbetsgivare 1882

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881