"Fördelarne af gemensamhetsarbete" 1902.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Fördelarne af gemensamhetsarbete" 1902

1902 försökte fackförbundet Svenska Träarbetareförbundet värva nya medlemmar igenom att sprida skriften "Fördelarne af gemensamhetsarbete". 

I skriften, på 16 sidor och tryckt i Stockholm, spaltar dess författare, under pseudonymen S.P., upp alla fördelarna med att organisera sig fackligt, samt hur fel kapitalisterna har som försökt framställa fackföreningar som något fördärvlig och ont.  

Ett stycke ur texten:

"Vi böra icke längre nöja oss med att blifva betraktade som en sämre del av mänskligheten därför vi äro arbetare. Fastän vi haft oturen, att födas af ett par fattiga föräldrar och fastän vi nödgas gå klädda i en sliten blus samt ha ett par af arbete valkiga händer, äro vi dock människor, med lika stora utvecklingsmöjligheter som mannen i frack, hvilken i regel ingenting själf har gjort, för att erhålla sin höga ställning…”   

Hela ”Fördelarne af gemensamhetsarbete” går att läsa här eller via att klicka på dokumentet intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad