Text

Ledningen vid Bergsund upplyser polisen om planerat arbetarmöte i Kungsträdgården 1869

Bland polisens inkomna brev från 1869 finns detta från kontoret vid Bergsunds mekaniska verkstad:

Poliskommissarien Hr. A.G. Strömberg

Får härigenom underrätta att ett anmaningsbref till Bergsunds arbetare blifvit hitskickat om en sammankomst nästa lördagsafton kl. 9-10 på Carl XIII:s torg. Brefvet, som saknade underskrift, var ställt till en Gjutare Söderqvist, men som denne af sin förman blifvit uppskrämd för han innehade ett sådant bref, har han bränt upp detsamma, hvarföre jag tywärr ej är i tillfälle att kunna skicka det till Eder –

Med Högaktning fr
A.F. Berg
Bergsunds Kontor den 22 Febr 1869

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Hornstull
Tema

Hornstull

På 1600-talet byggdes den första bron mellan Liljeholmen och Södermalm. Då var området kring Hornstull nästan landsbygd och långt in på 1700-talet var området ganska glest befolkat…

[Bergsunds bruk historia] Underrättelser om Bergsunds bruk beläget i Qvarteret Tobaksspinneriet på fri och egen grund vid Horns-Tull, inom hufvudstadens område, med underlydande lägenheter och fabriks-anläggningar m.m.

[Bergsunds bruk historia] Underrättelser om Bergsunds bruk beläget i Qvarteret Tobaksspinneriet på fri och egen grund vid Horns-Tull, inom hufvudstadens område, med underlydande lägenheter och fabriks-anläggningar m.m.