Text
Författare: Berg, A. F.. Stockholms stadsarkiv

Ledningen vid Bergsund upplyser polisen om planerat arbetarmöte i Kungsträdgården 1869

Bland polisens inkomna brev från 1869 finns detta från kontoret vid Bergsunds mekaniska verkstad:

Poliskommissarien Hr. A.G. Strömberg

Får härigenom underrätta att ett anmaningsbref till Bergsunds arbetare blifvit hitskickat om en sammankomst nästa lördagsafton kl. 9-10 på Carl XIII:s torg. Brefvet, som saknade underskrift, var ställt till en Gjutare Söderqvist, men som denne af sin förman blifvit uppskrämd för han innehade ett sådant bref, har han bränt upp detsamma, hvarföre jag tywärr ej är i tillfälle att kunna skicka det till Eder –

Med Högaktning fr
A.F. Berg
Bergsunds Kontor den 22 Febr 1869

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad