Text
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Föreningsrättsstrid i protokoll Kvinnornas fackförening, 7 maj 1904

Föreningsrättstrid handlar om rättigheten att få tillhöra en fackförening

Paragraf 11.

Fru Sterky lämnade en redogörelse öfver lockouten hos firman Josefsson i Centralpalatset. Densamma hade pågått sedan den 14 Mars då 74st sömmerskor blev utkastade därstädes därför att det kommit till direktörens kännedom att ämnade ingå i sin fackförening. Försök till underhandling hade gjorts men hittills utan resultat. Styrelsen hade dock nu beslutat försöka anskaffa en opartisk person att underhandla med direktören. Misslyckas detta borde konflikten avvecklas och firman blockeras. Förbundsstyrelsen hade under konflikten af landsorganisationen erhållit en del understöd samt genom frivillig insamling lyckas åstadkomma så gått resultat att till de utestängda hittills utbetalats et belopp av över 3000 kr. Offervilligheten bland Stockholms arbetare till förmån för de utkastade sömmerskorna hade hela tiden varit utmärkt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad