Text

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Jean och Carl Gerhard Bolinder drev och ägde en framgångsrik metallindustri vid Klara sjö på Kungsholmen. I den här skrivelsen som finns bland polisens handlingar framgår det att de varnat sina arbetare för en sammankomst vid Gustaf Adolfs torg. Handskriften renskriven:

I anledning af ett till härvarande verkstads personal ankommit bref med uppmaning att samlas på Gustaf Adolfs torg i morgon afton, se vi oss föranlåtna att vädja till våra för allmän ordning och rättskänsla kända arbetares sunda omdöme, och uppmana dem att icke lyssna till dylika uprop, utgångna från mindre hederliga personer, hvilka endast begagna den obetänksamma såsom verktyg för lagstridiga förehafvanden.

Skulle emot förmodan, någon vid vår werkstad anställd person, icke fästa afseende på denna vår vänliga varning, har han derigenom sjelf förverkat sin anställning härstädes.

Stockholm d. 26 Febr 1869
J & C G Bolinder

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Föreningsrättsstrid å Stockholms sockerbageribolag. 60 kvinnor avskedades.

Föreningsrättsstrid å Stockholms sockerbageribolag. 60 kvinnor avskedades.

Gjuteriet med arbetare på J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads AB.

Gjuteriet med arbetare på J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads AB.

Gruppbild av förmän, tjänstemän och chefer på J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads AB.

Gruppbild av förmän, tjänstemän och chefer på J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads AB.

Gälbgjutargesäll hotar ta livet av sig om han inte får byta arbetsgivare – brev till polisen 1849

Gälbgjutargesäll hotar ta livet av sig om han inte får byta arbetsgivare – brev till polisen 1849

J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads AB. Verkstad, montering av spisar.

J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads AB. Verkstad, montering av spisar.

Kvarter med anor av världsindustri

Kvarter med anor av världsindustri

Ledningen vid Bergsund upplyser polisen om planerat arbetarmöte i Kungsträdgården 1869

Ledningen vid Bergsund upplyser polisen om planerat arbetarmöte i Kungsträdgården 1869