Omslagsbild Tanto en utmark
Litteraturtips

Tanto : en utmark / Per Anders Fogelström

Fram till 1600-talet var stora delar av Södermalm obebyggda.  En av de första som bosatte sig där, långt bort från stadskärnan, var en man som hette Hans Tanto. Hans namn nämns för första gången i ett dokument från 1663 och området kring hans tomt är fortfarande uppkallat efter honom.  I den här skriften av Per Anders Fogelström beskrivs platsen från den tiden fram till 1960-talet. En stor del handlar om sockerbruket, som låg strax öster om nuvarande Årstabron, och arbetarnas villkor där. Varje uppslag är illustrerat med ett foto, annan bild, karta eller ritning. 64 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetarbostäder vid Tanto Sockerbruk

Arbetarbostäder vid Tanto Sockerbruk

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Kv. Sockerbruket, Tanto Sockerbruk, sett från Årstabron. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp

Kv. Sockerbruket, Tanto Sockerbruk, sett från Årstabron. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp

Mötesfrihet och föreningsfrihet
Tema

Mötesfrihet och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och…

Ritningar till J. O. Wengströms Mekaniska Snickerifabrik i Tanto 1881

Ritningar till J. O. Wengströms Mekaniska Snickerifabrik i Tanto 1881

Ritningar till Tanto Sockerbruk från 1855

Ritningar till Tanto Sockerbruk från 1855