Framsida Minns du den stad
Litteraturtips
Författare: Fogelström, Per Anders (1917-1998). Stockholms stadsbibliotek

Minns du den stad / Per Anders Fogelström

Överallt på malmarna byggdes det, hyreshus, höga kyrkor och ståtliga skolor. Nya gator drogs fram, breda boulevarder där nyplanterade späda träd stack upp ur sandhavet. En krans av villastäder växte fram utanför de gamla tullarna. De sista hästdragna spårvagnarna försvann, den första bilutställningen öppnades. Elektriciteten och explosionsmotorn fanns redo att brukas för en fortsatt omvälvning av stad och liv.

Så mycket av det kända och vanda utplånades. Hus revs, berg sprängdes bort, gravvårdar och de dödas ben vräktes åt sidan. Ingenting tycktes heligt eller värt att bevara.


Det är nya tider på gång och Stockholm är på väg att förvandlas till en storstad. Men för Emelie är det mesta sig likt. Det handlar först och främst om att försörja sig och de sina och hon arbetar kvar på fabriken där hon anställdes som tolvåring. Hennes bror August, som adopterades av en rik familj, lever ett helt annat liv. Han har blivit byggmästare eller som Emelies son uttrycker det, en kapitalist och arbetsköpare.

Minns du den stad är den tredje delen i Per Anders Fogelströms romanserie Stad och handlar om tiden 1900-1925. Den levande miljöbeskrivningen är en ständigt närvarande kuliss och gör Stockholm till en av bokens egentliga huvudpersoner. 313 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad