Litteraturtips
Författare: Lindgren, Anne-Marie (f. 1943). Stockholms stadsbibliotek

Arbetarnas Stockholm : 1880-1920 / Anne-Marie Lindgren

Under slutet av 1800-talet flyttade många människor från landsbygden till Stockholm för att ta jobb på fabrik. Klasskillnaderna var enorma. Arbetarna hade inga rättigheter, inte ens rösträtt.

Arbetsgivaren bestämde allting, arbetstider, löner, anställningsvillkor. Den anställde kunde avskedas med omedelbar verkan, var skyldig att arbeta övertid utan ersättning (och utan förvarning), och fick gå hemma utan lön om maskinerna kärvade och det blev stopp i produktionen. Det fanns inget skydd vid sjukdom och arbetslöshet, inga pensioner och inga möjligheter för barnen att skaffa sig längre utbildning.

Arbetarna börjar så småningom organisera sig och under stort motstånd från de välbärgade klasserna växer fackföreningsrörelsen fram. Den här boken handlar om det, men också om arbetarnas villkor och vardagsliv. Boken avslutas med information om viktiga personer inom arbetarrörelsen. 137 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad