Litteraturtips
Författare: Bedoire, Fredric (f. 1945). Stockholms stadsbibliotek

Den stora arbetsplatsen / Fredric Bedoire

Arbetsmiljön i Stockholms fabriker på 1800-talet kan inte riktigt jämföras med dagens förhållanden. I Bolinders mekaniska verkstad på Kungsholmen saknades både omklädningsrum och rastlokaler. Den medhavda matsäcken åts stående vid maskinen. I textilfabriken vid Carlsvik fanns det från början inga toaletter alls.

I den här artikeln jämförs arbetsförhållandena samt utvecklingen av arbetsmiljö och arbetssätt i olika fabriker främst under 1800- och 1900-talen. En jämförelse görs också med arbetsplatser i kontorslokaler.

 
Innehåll
Barnängens klädesfabrik
1850-1900. Fabrikssystemets genombrott
Textilfabriken vid Carlsvik
Bolinders gjuteri och mekaniska verkstad
Kontoret
1900-1930. Rationalisering av arbetsplatsen. Grunden till ett nytt synsätt
Första världskriget. Taylor, Ford och Industriförbundet
Det stora kontoret
1930-1950. Ökad rationalisering inom ramen för Folkhemmet
Rationalisering av kontorsarbetet
1950-1980. Strukturrationalisering, automatisering och MBL

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad