Litteraturtips

Den stora arbetsplatsen / Fredric Bedoire

Arbetsmiljön i Stockholms fabriker på 1800-talet kan inte riktigt jämföras med dagens förhållanden. I Bolinders mekaniska verkstad på Kungsholmen saknades både omklädningsrum och rastlokaler. Den medhavda matsäcken åts stående vid maskinen. I textilfabriken vid Carlsvik fanns det från början inga toaletter alls.

I den här artikeln jämförs arbetsförhållandena samt utvecklingen av arbetsmiljö och arbetssätt i olika fabriker främst under 1800- och 1900-talen. En jämförelse görs också med arbetsplatser i kontorslokaler.

 
Innehåll
Barnängens klädesfabrik
1850-1900. Fabrikssystemets genombrott
Textilfabriken vid Carlsvik
Bolinders gjuteri och mekaniska verkstad
Kontoret
1900-1930. Rationalisering av arbetsplatsen. Grunden till ett nytt synsätt
Första världskriget. Taylor, Ford och Industriförbundet
Det stora kontoret
1930-1950. Ökad rationalisering inom ramen för Folkhemmet
Rationalisering av kontorsarbetet
1950-1980. Strukturrationalisering, automatisering och MBL

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnängens gård : den svenska textilindustrins vagga / text: Lena Lundberg

Barnängens gård : den svenska textilindustrins vagga / text: Lena Lundberg

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Mötesfrihet och föreningsfrihet
Tema

Mötesfrihet och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och…