Människor går i demonstrationståg. En banderoll med texten "Mot nazism och judeförföljelse.
Demonstrationståg 1935. Stadsmuseet i Stockholm

Personer som förändrat samhället - historiska fallstudier

Vill du studera en politisk aktör i demokratiseringsprocessen? Här presenteras några sådana aktörer med länk till källmaterial.

Det demokratiska samhälle och de rättigheter vi har idag är resultatet av människors kamp. Kampen har förstås ofta förts av föreningar, partier och andra sammanslutningar. Men det finns också enskilda personer som varit extra viktiga i dessa kamper. Människor som genom sina handlingar eller sin kamp flyttat fram positionerna och vunnit rättigheter för sig själva och andra. I arkiven finns mängder av källor som vittnar om människors personliga frihetssträvanden och krav på rättvisa. Här hittar du ett litet urval.

Uppdaterad