Text

Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm af P.S. och C.A.W.

I den här skriften från 1887 kan vi följa utvecklingen inom en rad föreningar som riktade sig till arbetare, från år 1879, då Reformföreningen grundades av Doktor Anton Nyström till och med 1887. Vilken tendens har författarna? Vilka föreningar skildras mer kritiskt än andra?

Innehåll:

s. 5 Nya demokratiska rörelser
s. 11 Brytning (inom Reformföreningen)
s. 18 Försök till återförening
s. 23 Fackföreningarna
s. 25 Brännvinsrörelsen (om brännvinskungen L-O. Smiths projekt Arbetarnes ring)
s. 37 En folkvisa för Arbetare-ringen
s. 39 Partiernas olika öden
s. 44 En "allians"
s. 46 Nyare rörelser (under den här rubriken berättar man bland annat om Socialdemokraterna)
s. 51 Hvad som fordras 

Det här exemplaret av skriften finns i Anton Nyströms personliga arkiv och har sannolikt varit i hans personliga ägo. Nyström förekommer flitigt i boken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetarnes ring söker stöd av riksdagsmän 1883

Arbetarnes ring söker stöd av riksdagsmän 1883

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Frans och Lars. Kärlek och klasskamp på 1890-talet. / Kalle Holmqvist

Frans och Lars. Kärlek och klasskamp på 1890-talet. / Kalle Holmqvist

Hjalmar Branting
Tema

Hjalmar Branting

Som chefredaktör och ordförande för Socialdemokratiska arbetarpartiet arbetade Hjalmar Branting bland annat för allmän och lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Åren 1920–1923…

L. O. Smith. Kort lefvernebeskrivning jemte porträtt efter originalfotografi.

L. O. Smith. Kort lefvernebeskrivning jemte porträtt efter originalfotografi.

Mötesfrihet och föreningsfrihet
Tema

Mötesfrihet och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och…

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Socialdemokraten Axel Danielsson bjuder in meningsmotståndaren Anton Nyström till sitt tal - brev 1887

Socialdemokraten Axel Danielsson bjuder in meningsmotståndaren Anton Nyström till sitt tal - brev 1887

Stockholms skrädderiarbetarförening kräver högre löner - skrivelse till arbetsgivare 1882

Stockholms skrädderiarbetarförening kräver högre löner - skrivelse till arbetsgivare 1882

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881

Till frågan om Arbetarnes ekonomiska frigörelse. Fyra uppsatser af S-d. W.

Till frågan om Arbetarnes ekonomiska frigörelse. Fyra uppsatser af S-d. W.