Text
Författare: Schroff, P., Westerlund, C. A.. Stockholms stadsarkiv

Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm af P.S. och C.A.W.

I den här skriften från 1887 kan vi följa utvecklingen inom en rad föreningar som riktade sig till arbetare, från år 1879, då Reformföreningen grundades av Doktor Anton Nyström till och med 1887. Vilken tendens har författarna? Vilka föreningar skildras mer kritiskt än andra?

Innehåll:

s. 5 Nya demokratiska rörelser
s. 11 Brytning (inom Reformföreningen)
s. 18 Försök till återförening
s. 23 Fackföreningarna
s. 25 Brännvinsrörelsen (om brännvinskungen L-O. Smiths projekt Arbetarnes ring)
s. 37 En folkvisa för Arbetare-ringen
s. 39 Partiernas olika öden
s. 44 En "allians"
s. 46 Nyare rörelser (under den här rubriken berättar man bland annat om Socialdemokraterna)
s. 51 Hvad som fordras 

Det här exemplaret av skriften finns i Anton Nyströms personliga arkiv och har sannolikt varit i hans personliga ägo. Nyström förekommer flitigt i boken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad