Mötesaffisch Kvinnornas fackförbund för kvinnliga arbeterskor 1903
Text

Föreningsrättsstrid vid Edv. Josefssons sy fabrik i Centralpalatset

Under 1903 försökte Kvinnornas fackförbund få med sömmerskorna i fackföreningar.

Våren 1904 bestämde sig 74 sömmerskor vid Edv. Josefssons syfabrik att ansluta sig till Linnesömmerske fackföreningen.

Den 14 mars 1904 tvingade direktör Josephsson dessa arbeterskor att lämna fabriken vilket utvecklade sig till en segdragen föreningsrättsstrid.

En föreningsrättsstrid handlar om rätten att få vara medlem i en fackförening.

I förhandlingar erkände direktören i ord arbeterskornas rätt att tillhöra fackförening, men han vägrade att återanställa de utkastade. Trots medlingsförsök var direktörens sista ord, att han kunde välja ut ett antal och låta dessa komma tillbaka till arbete.

Kvinnornas fackförening varken kunde eller ville sluta fred på dessa villkor. Kvinnornas fackförening placerade ut vakter utanför fabriken och denna sattes under en blockad. En blockad innebär att fackföreningen försöker hindra verksamheten. Denna blockad varade till juli 1906.

Fackföreningen betalde ut understöd tills de utkastade arbeterskorna hade fått nya arbeten. Fackföreningen ansåg i sin årsberättelse att man vunnit en moralisk seger då man försvarat föreningsrätten. Man var också övertygad att direktör Josephsson fått lära sig ganska mycket av denna strid.

Det är kostsamt att kränka arbetarnas föreningsrätt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Föreningsrättsstrid i protokoll Kvinnornas fackförening, 7 maj 1904

Föreningsrättsstrid i protokoll Kvinnornas fackförening, 7 maj 1904

Mötesfrihet och föreningsfrihet
Tema

Mötesfrihet och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och…