Urklippt tidningsartikel.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

Sommaren 1889 kom lagen angående skydd mot yrkesfara, en lag som ställde krav på en säker arbetsmiljö för arbetare i fabrikerna. Uppgiften att tillse att lagen följdes vilade till en början på tre yrkesinspektörer, som alltså skulle kontrollera Sveriges alla fabriker.

Den här artikeln i Socialdemokraten skildrar hur fabriksinspektör Gustaf Uhr blir lurad av tobaksfabrikanterna Fick på Kaptensgatan 20 vid en inspektion av fabriken. Bröderna Fick lyckas enligt artikeln dölja en lokal där 15 arbetare jobbar i en undermålig miljö.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad