Text
Författare: Renhållningsverket, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Tidningsurklipp för Renhållningsstrejken 1905, från den 20/5 t.o.m. d. 27/5 1905. Del I

Under de första åren av 1900-talet växte fackföreningarnas självmedvetande och arbetarna strejkade för högre löner och bättre arbetsvillkor. Konflikterna slutade 1909 med den s.k. Storstrejken. Strejken bland renhållningsarbetarna 1905 är ett exempel på en sådan arbetskonflikt. Urklippen är gjorda för Renhållningsverkets räkning och kan därför vara vinklade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad