Text

Tidningsurklipp för Renhållningsstrejken 1905, från den 20/5 t.o.m. d. 27/5 1905. Del I

Under de första åren av 1900-talet växte fackföreningarnas självmedvetande och arbetarna strejkade för högre löner och bättre arbetsvillkor. Konflikterna slutade 1909 med den s.k. Storstrejken. Strejken bland renhållningsarbetarna 1905 är ett exempel på en sådan arbetskonflikt. Urklippen är gjorda för Renhållningsverkets räkning och kan därför vara vinklade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Mötesfrihet och föreningsfrihet
Tema

Mötesfrihet och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och…

Studenter arbetar frivilligt vid en sopstation 1905

Studenter arbetar frivilligt vid en sopstation 1905