Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881

Den 30 december hölls ett möte i Ladugårdslandssalongen där man antog det här programmet. Programet manar arbetarna att bilda fackföreningar i varje kommun för att tillsammans arbeta för att förbättra sina livs- och arbetsvillkor. Här finns även ett förslag om hur stadgarna till sådana fackföreningar skulle kunna se ut.

Intressant är att August Palm, som för första gången hållt ett av sina brandtal om socialismen i Stockholm fyra dagar tidigare, höll ett anförande om socialismen på det här mötet. Det här stadgeförslaget är dock skrivet av Anton Nyström som var uttalad motståndare till den typ av socialism August Palm propagerade för. De två skulle senare råka i luven på varandra. Endast en dryg vecka efter det här mötet den 8 februari 1882 höll Nyström ett föredrag där han propagerade mot socialism och kommunism.

När Palm slutligen flyttade till Stockholm 1885 kom han att på allvar ta strid med Nyström om arbetarnas gunst, och 1886 kom Socialdemokraterna att ta över ledningen i Fackföreningarnas centralkommitté.

Det här programmet har sitt ursprung i arbetarestrejken i Stockholm sommaren 1881, som på initiativ av Anton Nyström avslutades med ett liknande förslag om att arbetarna borde bilda fackföreningar och arbetsgivarna arbetsgivarföreningar. Dessa borde, enligt Nyströms dåvarande förslag träffas i centrala förhandlingar om så behövdes.

Det här exemplaret av broschyren finns i Nyströms eget arkiv och med handstil har någon skrivit att programmet och stadgeförslagen är författade av honom. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad