Film & rörlig bild

Grönsaksodling i Vasaparken

Att gå på bio var vid tiden för första världskriget ett billigt nöje som lockade stora åskådarskaror.

Till skillnad från pressen nådde filmerna även ut till dem som inte kunde läsa.

Filmbildernas realism tillsammans med textskyltar och musikackompanjemang möjliggjorde propaganda som spelade på biopublikens känslor på ett sätt som få andra medier kunde uppnå.

Den svenska folkhushållningens vedermödor under krigsåren var ett återkommande tema i journalfilmerna på landets biografer.

 Filmkamerans panoreringar av evighetslånga brödköer eller framvällande demonstrationståg i storstäder som Stockholm och Göteborg vittnade om tidens allvar.

Inte sällan var försörjningssituationen bättre på landsbygden än i städerna, vilket kunde skapa konflikter när anklagelser om spekulation och svartabörshandel hörde till vardagen.

I städerna hörde det till vanligheterna att parker och andra grönområden omvandlades till odlingsytor, som i Stockholm där såväl Vasaparken som Karlaplan togs i bruk för grönsaksodling.

Filmen är ett av sex inslag i Svenska biograftaterns veckorevy 1917-05-14. Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1900-1945 / text: Katinka Bergvall

1900-1945 / text: Katinka Bergvall

4-6 Hur vet vi
Tema

4-6 Hur vet vi

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?
Tema

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

Dyrtidsdemonstration vid riksdagshuset

Dyrtidsdemonstration vid riksdagshuset

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Livsmedelskorten utdelas i Stockholm

Livsmedelskorten utdelas i Stockholm

Potatisodling i Vasaparken

Potatisodling i Vasaparken

Skyttegravar i Stockholm beses av de kungliga

Skyttegravar i Stockholm beses av de kungliga

Stockholms största hushåll

Stockholms största hushåll

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget