Omslagsbild Vårt hem vid Vasaparken
Litteraturtips

Vårt hem vid Vasaparken : en spegling av Stockholms historia / Louise Gerdemo Holmgren

Utgångspunkten i den här boken är en fastighet på Hälsingegatan 3 vid Vasaparken. De båda husen, gatuhuset och gårdshuset, beskrivs ingående och med ett stort bildmaterial visande bland annat kakelugnar och andra inredningsdetaljer. Boken ger också en inblick i levnadsförhållandena för de människor som bott där; de välbärgade i de större våningarna mot gatan och de mindre bemedlade, trångbodda, på gården. Men inte minst blir det en berättelse om Sverige och huvudstaden i en tid av förändring, med markspekulation och byggboom, industrialism och arbetsvillkor, klassklyftor och demokratisering.

Boken innehåller många foton på hus, människor och dokument som till exempel kontrakt samt kartor. Den avslutas med ett personregister och en källförteckning. 134 sidor.

Innehåll
FÖRORD – VÅRT HEM VID VASAPARKEN
PROLOG
EN TID LÅNGT BORTA MEN ÄNDÅ NÄRA
Sverige under andra hälften av 1800-talet
Industrialismen ändrar förutsättningarna
Bostadsnöd utan motstycke
POLITISKA BESLUT FÅR EN STENSTAD ATT VÄXA FRAM
Bostaden en vara och hyreshuset ett investeringsobjekt
Promenad i Bergius trädgård efter karta från 1855
Så fick kvarteren Rosen och Hälsingegatan sina namn
Husen reser sig i kvarteret Rosen
Han ritade…
…och de byggde husen
DET GAMLA SEKLETS FORMSPRÅK PÅ VÄG MOT ETT NYTT
Stig in i våningen präglad av det sena 1800-talets stilideal
Kakelugnarna som spridit värme och trivsel genom tre sekler
Bekvämligheterna som saknades men som kom
Så rustas husen och förändras stadsdelen genom åren
HUS ATT LEVA I, TJÄNA PENGAR PÅ ELLER BÅDADERA
Rovor, några höns eller miljonarv resultat av fastighetsaffärer
Inneboende arbetskarlen blev byggmästare i stenhus på malmarna
Social berg- och dalbana för målarmästaren och godsägaren
Husägaren med de många titlarna får bra utdelning
SIDA VID SIDA MEN SKILDA VILLKOR NÄR DET NYA SEKLET BRÖT IN
Trångbott och barnrikt i gårdshusets små lägenheter
Gott om utrymme och tjänstefolk i gathusets våningar
Nya hyresgäster, andra namn redan efter ett år
BOSTADSFÖRENING – BÅDE FÖR ATT BO OCH TJÄNA PENGAR
Hattmakarlärling och skräddargesäll blir fastighetsdirektörer
Hektiska år som ger resultat
Föreningsprotokollen berättar husens och Sveriges historia
Moderniteterna som vållar strid
Orostider, krig och ransoneringar gör avtryck i protokollen
Maskinarbetaren spelar esskornett och är gift med portvakten
Föreningsordförande på fyra trappor får hiss till sist
Långvarig ordförande med kapitalet i symaskinen
TACK – OCH ANSVARET FÖR FRAMTIDEN
EFTERORD AV STAFFAN WESTERBERG
Personregister
Källförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Vasaparken österifrån

Vasaparken österifrån