Sök

Sökresultat

71 träffar på Teater

Kungörelse. Uppå vederbörandes derom gjorda anhållan, har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skälligt stadga ett vite af fem riksdaler riksmynt...Stockholm den 21 mars 1859.

Kungörelse. Uppå vederbörandes derom gjorda anhållan, har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skälligt stadga ett vite af fem riksdaler riksmynt...Stockholm den 21 mars 1859.

Barnteaterfestival, Skarpnäcks kulturkommitté 1984

Barnteaterfestival, Skarpnäcks kulturkommitté 1984

Verksamhetsberättelse, Skarpnäcks kulturkommitté 1977

Verksamhetsberättelse, Skarpnäcks kulturkommitté 1977

Vällingby Centrum 1952

Vällingby Centrum 1952

Från Intiman till Intiman : privatteatrarna och den nya scenen / Hans Eklund

Från Intiman till Intiman : privatteatrarna och den nya scenen / Hans Eklund

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Notiser om skridskokungen Jackson Haines i Aftonbladet 1866

Notiser om skridskokungen Jackson Haines i Aftonbladet 1866

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar. Del 1- 2 / Johannes Svanberg

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar. Del 1- 2 / Johannes Svanberg

Teater-frågan. Skall Sverige forfarande ega en kunglig teater, en national-teater?

Teater-frågan. Skall Sverige forfarande ega en kunglig teater, en national-teater?

Södra Theatern 1846-1848 / Åke Abrahamsson

Södra Theatern 1846-1848 / Åke Abrahamsson

Kungliga teatern - framsida och baksida / artikelförfattare: Hans Öjmyr

Kungliga teatern - framsida och baksida / artikelförfattare: Hans Öjmyr

Kongl. svenska theaterns almanach för året 1781

Kongl. svenska theaterns almanach för året 1781

Anatomiska teatern : här lärde Linné om kroppens inre / text: Ingrid Dyhlén-Täckman

Anatomiska teatern : här lärde Linné om kroppens inre / text: Ingrid Dyhlén-Täckman

Från kyrka och krog till dagens museum / Text: Anna Seidevall-Byström

Från kyrka och krog till dagens museum / Text: Anna Seidevall-Byström

Förteckning över de platser i Stockholm där prostituerade kvinnor förbjöds vara 1883

Förteckning över de platser i Stockholm där prostituerade kvinnor förbjöds vara 1883

Skridskokungen Jackson Haines tackar för kunglig medalj - brev 1867

Skridskokungen Jackson Haines tackar för kunglig medalj - brev 1867

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

Teater Narren spelar "Sjappet" i Blackeberg 1975

Teater Narren spelar "Sjappet" i Blackeberg 1975

Bref om theatern och isynnerhet den stockholmska, de sednare åren.

Bref om theatern och isynnerhet den stockholmska, de sednare åren.

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

En artist-turné / Adolf Hellander

En artist-turné / Adolf Hellander

På båda sidor om ridån / Claës Lundin

På båda sidor om ridån / Claës Lundin

Förlustelser : Offentliga nöjen, restauranter, kaféer, hotell, teatrar / Claës Lundin

Förlustelser : Offentliga nöjen, restauranter, kaféer, hotell, teatrar / Claës Lundin

Mitt första skådespel / Adolf Hellander

Mitt första skådespel / Adolf Hellander

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.