Text
Författare: Marcus, Kindblad, Karl Eduard (1807-1892). Stadsmuseet i Stockholm

Teater-frågan. Skall Sverige forfarande ega en kunglig teater, en national-teater?

Under 1800-talet var den Kungliga teatern föremål för mycken debatt och diskussion. Orsaken var att teatern led av brist på pengar och dess existens ifrågasattes. Kindblad tycker att Sverige ska ha en nationalteater. Inget ont om privatteatrarna, men deras repertoar väljs ju med utgångspunkt att tjäna pengar. En nationalteater däremot ska spela de stora, klassiska verken. På så sätt fostras nationen i "god smak".

Han tycker att teaterns ekonomi har misskötts. Därför framför han i skriften förslag på hur olika kostnader ska fördelas, exempelvis löner. Teatern bör också få ett rejält ekonomiskt stöd från staten.
76 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad