Sök

Sökresultat

362 träffar på Stockholms grundande

Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden/ af den för detta ändamål valda komité

Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden/ af den för detta ändamål valda komité

Pehr Wargentin - "Stockholms stads historia del 1" 1761

Pehr Wargentin - "Stockholms stads historia del 1" 1761

Socialstyrelsen grundas 1663

Socialstyrelsen grundas 1663

[Bergsunds bruk historia] Underrättelser om Bergsunds bruk beläget i Qvarteret Tobaksspinneriet på fri och egen grund vid Horns-Tull, inom hufvudstadens område, med underlydande lägenheter och fabriks-anläggningar m.m.

[Bergsunds bruk historia] Underrättelser om Bergsunds bruk beläget i Qvarteret Tobaksspinneriet på fri och egen grund vid Horns-Tull, inom hufvudstadens område, med underlydande lägenheter och fabriks-anläggningar m.m.

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

Maria Årman förlorar sin försäljningbod på grund av kontraktsbrott

Maria Årman förlorar sin försäljningbod på grund av kontraktsbrott

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De blindas bokfond - tidningsartikel om grundaren Carl Thulin 1945

De blindas bokfond - tidningsartikel om grundaren Carl Thulin 1945

Brev till kolonilottsinnehavare om tilläggsavgift på grund av ökad vattenåtgång från styrelsen för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm

Brev till kolonilottsinnehavare om tilläggsavgift på grund av ökad vattenåtgång från styrelsen för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm

Tidningsartikel med bild av Siri Wikström – välgörenhetsföreningen Soeurs de Charités grundare 1908

Tidningsartikel med bild av Siri Wikström – välgörenhetsföreningen Soeurs de Charités grundare 1908

Pigan Lundin stämmer husbonde med påstående att hon fått sparken på felaktiga grunder

Pigan Lundin stämmer husbonde med påstående att hon fått sparken på felaktiga grunder

Angelina Almqvist vädjar till kommisarie Lindgren att inte bli ond då hon inte kunnat komma till Besiktningsbyrån på grund av sjukdom

Angelina Almqvist vädjar till kommisarie Lindgren att inte bli ond då hon inte kunnat komma till Besiktningsbyrån på grund av sjukdom

Om angelägenheten, att här i Stockholm inrätta ett Museum för naturvetenskap, slöjd och konst / Carl Palmstedt

Om angelägenheten, att här i Stockholm inrätta ett Museum för naturvetenskap, slöjd och konst / Carl Palmstedt

Graham Brothers saluför asbest i Stockholm

Graham Brothers saluför asbest i Stockholm

Årtiondet då allt förändrades

Årtiondet då allt förändrades

Lars Johan Hierta. Sjelf-biografiska anteckningar

Lars Johan Hierta. Sjelf-biografiska anteckningar

Stadgar för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm

Stadgar för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm

Diakoniss-anstalten i Stockholm : nio vyer med text

Diakoniss-anstalten i Stockholm : nio vyer med text

Stockholms hälsoungdom - verksamhetsberättelse 1955

Stockholms hälsoungdom - verksamhetsberättelse 1955

Tema hemmet - Leticia 32 flyttade från Sao Paolo till Stockholm av kärlek

Tema hemmet - Leticia 32 flyttade från Sao Paolo till Stockholm av kärlek

Kulturella Ungdomsrörelsen i Stockholm

Kulturella Ungdomsrörelsen i Stockholm

Kampanjen om kommunistflirten. Ur Kampen om Stockholm, 1950

Kampanjen om kommunistflirten. Ur Kampen om Stockholm, 1950

Motion angående kommunala bidrag till icke statsbidragsberättigade skolor med högstadium i Stockholm - Stadsfullmäktige 1969

Motion angående kommunala bidrag till icke statsbidragsberättigade skolor med högstadium i Stockholm - Stadsfullmäktige 1969

Idlaflickornas program till Stockholms festspel 1957

Idlaflickornas program till Stockholms festspel 1957

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.