Text
Författare: Århem, Barbro (f. 1948). Stadsmuseet i Stockholm

Björnen - ett krukmakarkvarter i Södra Klara / Barbro Århem

Här får man veta lite om Norrmalms historia. Bebyggt har Norrmalm varit till och med före grundandet av staden (1252). Här låg då bland annat gården Väsby. Nya stadsplaner har gjort att stadsdelen har förändrats mycket genom århundradena. I samband med rivning i kvarteret Björnen (1978) hittades spår efter keramiktillverkning. Liknande fynd hade gjorts i andra kvarter i närheten.

Krukmakarna verkade ha varit samlade just i den här delen. Stadens tänkeböcker listar också fem krukmakare verksamma här mellan åren 1613-1617. De hette Kasper, Jöran, Jakob, Daniel och Markus. När man planerade om gatorna fick krukmakarna flytta. Man vet inte bestämt vart de tog vägen. 5 sidor.

Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 4 - 1981 S. 80-84

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad