Text
Författare: Wilcke, Gustaf D. Stadsmuseet i Stockholm

[Bergsunds bruk historia] Underrättelser om Bergsunds bruk beläget i Qvarteret Tobaksspinneriet på fri och egen grund vid Horns-Tull, inom hufvudstadens område, med underlydande lägenheter och fabriks-anläggningar m.m.

Författaren berättar om Bergsunds mekaniska verkstad (Bergsunds bruk) från dess grundande 1769 fram till 1830-talet. Fabriken bytte ägare många gånger. Man började som ett järngjuteri efter "engelsk modell", exempelvis tillverkades staket.

Något om fabrikens verksamhet efter 1830 (där denna skrift slutar):
Sveriges första egenkonstruerade ångmaskin byggdes på Bergsunds bruk.
På 1840-talet utökade man verksamheten med skeppsbyggeri.
Fabriken blev också mycket känd för sina gjutjärnsbroar.

Sekelskiftet 1900 var ekonomiskt lyckade år för företaget. Men på 1910-talet började man att få problem med lönsamheten. 1929 revs hela fabriksområdet och man byggde bostäder istället. Idag påminns man om att det funnits en mekanisk verkstad i området genom kvartersnamnen: Skruven, Propellern, Turbinen, Kölhalningen, Ångmaskinen, Skrovet, Slipen...
25 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad