Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skogsluffarluft i luckan - orienteringsboom 1940

På bilden ser vi en urklippt tidningsartikel om orienteringsboomen 1940. De illustrativa bilderna är tagna vid orienteringsklubben Skogsluffarnas klubbhus Brostugan, som ligger i Nackareservatet mellan Bagarmossen och Skarpnäck. 

I artikeltexten står det:  

"HÖSTENS FAVORITIDROTT är orienteringen. Deltagandet slår alla rekord, eller vad sägs om 20,000 skogsluffare pr söndag och däröver? Det är siffror som tala sitt tydliga språk, och när riksorienteringen kan bjuda en siffra mångdubbel de 20,000, då förstår man att stigfinnaridrotten blivit något av en folkrörelse. De större orienteringsklubbarna har till och med blivit torpare i smått, litet varstans i terrängen ha de sina skogsomsusande stugor. Som idyllen på bilden, Brostugan, som är Skogsluffarnas orienteringsklubbs eget tusculum.

I IDEALISK TERRÄNG ligger Brostugan, och på bergknallen här rasta vandrarna, då de nått målet. Stugan byggdes någon gång efter 1809 av den gamle båtsman Stolt, som återkom från finska kriget och slog sig ned i Nackaterrängen. Men Brostugan är inte bara vikt för Skogsluffarnas orienteringsklubb, även andra föreningar äro välkomna. Humöret är prima bland stigfinnarna, man samsas gott om utrymmet. Allsången står förstås också högt i kurs, och på Brostugeberget flockas många glada ungdomar för att sjunga en trall [...] "

Tidningsartikeln finns i Skogsluffarnas orienteringsklubbs arkiv och är uppmärkt med texten ”SE” OKT. 1940. Se var en svensk bildreportagetidning som gavs ut mellan åren 1938-1981. Föreningen Skogsluffarna grundandes 1934 och är aktiva än idag (2022).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad