Text

Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden/ af den för detta ändamål valda komité

Denna skrift från 1843 är ett förslag till en ny arbetsinrättning. Arbetsnamnet är "Stockholms Allmänna arbetsinrättning". Medborgare som den tidens samhället ansåg vara sysslolösa och inte försörjde sig själva genom arbete skulle tas emot. Man beräknar att 250 män och 50 kvinnor skulle kunna sättas i arbete. Exempel på arbetssysslor: männen ska arbeta med stenhuggning, malning av mjöl, tillverkning av träleksaker. Kvinnorna ska spinna, sy och fläta korgar.

Institutionen ska ligga på Södermalm. En fabrikör Dihlström säljer sin fastighet med tomt till detta ändamål. 1844 öppnar arbetshuset. De intagna kallas i folkmun "dihlströmare". Arbetsinrättningen kommer så småningom att kallas Dihlströmska arbetsinrättningen.
23 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Christina – intagen på Stockholms stads arbetsinrättning 1856

Anna Christina – intagen på Stockholms stads arbetsinrättning 1856

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare
Tema

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare

I alla tider har en större eller mindre del av Stockholms befolkning levt mer eller mindre i hemlöshet. En del har flyttat runt som inneboende på olika adresser, en del har bott in…

Carl Erik tas in på arbetsinrättning efter anmälan från pappan - 1887

Carl Erik tas in på arbetsinrättning efter anmälan från pappan - 1887

Dihlströmare som samlar lump

Dihlströmare som samlar lump

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873