Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden/ af den för detta ändamål valda komité

Denna skrift från 1843 är ett förslag till en ny arbetsinrättning. Arbetsnamnet är "Stockholms Allmänna arbetsinrättning". Medborgare som den tidens samhället ansåg vara sysslolösa och inte försörjde sig själva genom arbete skulle tas emot. Man beräknar att 250 män och 50 kvinnor skulle kunna sättas i arbete. Exempel på arbetssysslor: männen ska arbeta med stenhuggning, malning av mjöl, tillverkning av träleksaker. Kvinnorna ska spinna, sy och fläta korgar.

Institutionen ska ligga på Södermalm. En fabrikör Dihlström säljer sin fastighet med tomt till detta ändamål. 1844 öppnar arbetshuset. De intagna kallas i folkmun "dihlströmare". Arbetsinrättningen kommer så småningom att kallas Dihlströmska arbetsinrättningen.
23 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad