Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap.
Text
Författare: Hallgren, Eric. Stockholms stadsarkiv

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

I början av 1900-talet hade Stockholmspolisen stort inflytande över besluten om vem som skulle få svenskt medborgarskap. Ytterst fattade regeringen beslut om saken, men man grundande delvis sitt beslut på polisens utlåtande. 

Sara Asarnoj är 23 år när hon ansöker om medborgarrätt 1919. Läs ansökan och se vad polisen rekommenderar. Vill du se en bild på Sara och läsa mer om henne kan du titta på hennes ansökan om uppehållsbok från 1918. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad