Sök

Sökresultat

204 träffar på Sopor

Kungörelse. Enär, enligt hvad stadens Drätselkommission hos Öfver-ståthållare-embetet anmält, fyllningsämnen icke vidare kunna emottagas vid södra ändan af Kungsholmstorget,...Stockholm den 8 september 1859.

Kungörelse. Enär, enligt hvad stadens Drätselkommission hos Öfver-ståthållare-embetet anmält, fyllningsämnen icke vidare kunna emottagas vid södra ändan af Kungsholmstorget,...Stockholm den 8 september 1859.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse, Rörande Ränstenarnes sopande och sköljande under den warmare årstiden. Gifwen Stockholm den 5 Junii 1801.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse, Rörande Ränstenarnes sopande och sköljande under den warmare årstiden. Gifwen Stockholm den 5 Junii 1801.

Kungörelse: på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen...

Kungörelse: på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen...

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående ränstenarnes sopande och sköljande i staden och på malmarne. Gifwen Stockholm den 22 julii 1797.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående ränstenarnes sopande och sköljande i staden och på malmarne. Gifwen Stockholm den 22 julii 1797.

Sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta

Sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta

Sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta, sopbunkern

Sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta, sopbunkern

Papperskorg, modell "Otto"

Papperskorg, modell "Otto"

Sopor på tork vid Söder Mälarstrand

Sopor på tork vid Söder Mälarstrand

Överståthållarämbetets anslag om köksavfall

Överståthållarämbetets anslag om köksavfall

Tidningsurklipp för Renhållningsstrejken 1905, från den 20/5 t.o.m. d. 27/5 1905. Del I

Tidningsurklipp för Renhållningsstrejken 1905, från den 20/5 t.o.m. d. 27/5 1905. Del I

Studenter arbetar frivilligt vid en sopstation 1905

Studenter arbetar frivilligt vid en sopstation 1905

Gatsopare på Strömgatan vid Karl XII:s Torg.

Gatsopare på Strömgatan vid Karl XII:s Torg.

Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975 / Ylva S. Sjöstrand

Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975 / Ylva S. Sjöstrand

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Samma rum (dvs Josabeths rum i hennes tolfte bostad, Blecktornsgränd 6, kv. Katthuvudet, 2 tr upp)

Samma rum (dvs Josabeths rum i hennes tolfte bostad, Blecktornsgränd 6, kv. Katthuvudet, 2 tr upp)

Soplårar - en sanitär olägenhet

Soplårar - en sanitär olägenhet

Invigningsförberedelser i Bagarmossen

Invigningsförberedelser i Bagarmossen

"En dessein (ritning) till strandlinie"

"En dessein (ritning) till strandlinie"

Ritningar över tomter vid sjön Fatburen

Ritningar över tomter vid sjön Fatburen

Kungörelse. Sedan afföringspråmar för emottagandet af sopor, kreaturs-spillning, gatuorenlighetsämnen och andra afskräden numera åter blifvit förlagde...Stockholm den 16 augusti 1851

Kungörelse. Sedan afföringspråmar för emottagandet af sopor, kreaturs-spillning, gatuorenlighetsämnen och andra afskräden numera åter blifvit förlagde...Stockholm den 16 augusti 1851

Något om Hässelby villastads uppkomst och första bebyggelse / J. Valfrid Brodd

Något om Hässelby villastads uppkomst och första bebyggelse / J. Valfrid Brodd

Flugmöten / Harald Norbelie

Flugmöten / Harald Norbelie

Sthlm at large / Jan Åman m.fl.

Sthlm at large / Jan Åman m.fl.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.