Medeltida öskar av trä
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Öskar

Öskaret på bilden är ett arkeologiskt medeltida fynd som hittades intill ett båtskrov 7 meter under nuvarande Mynttorget. Handtaget och delar av sidorna är borta. Öskar användes, som idag, till att ösa vatten ur båtar. Ca 15 x 25 cm.

Öskaret har daterats till 1300-talets mitt.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad