Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Lewenhaupt, Mauritz Axel. Stockholms stadsmuseum

Kungörelse: på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen...

I denna kungörelse förbjuder överståthållarämbetet att man kastar sopor och "annan orenlighet" i västra delen av Stadsgårdshamnen. Man får däremot göra sig av med grus och gatusten på ovannämnda plats. Detta kan ju användas för utfyllnad. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad