Medeltida träklubba för fiske med inristat bomärke.
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Träklubba för fiske

Träklubba med bomärke inskuret på huvudet.

Klubban har troligtvis varit del av en fiskares utrustning.

Fisket var under medeltiden en viktig näring för Stockholm, kanske var det även en av förutsättningarna till att staden kunde grundas och växa så snabbt. Fisken åts saltad eller torkad vilken man ofta blötte upp innan den tillagades. Fisk åts på fastedagar, det vill säga varje fredag, från Lucia till juldagen, 40 dagar före påsk samt spridda helgondagar. Även säl, bäver och andra vattenlevande djur var tillåten mat under fastan. 

Ett bomärke fungerade som ett slags initialer som man ristade på saker man ägde såsom personliga ägodelar men även på bislagsstenar och gravhällar för att markera vem de tillhörde. Ett bomärke kunde gå i arv och symbolisera en familj eller släkt.

Fynd från kvarteret Apollo i Gamla stan.

Längd: 258 mm

Bredd: 40mm

Föremålet har varit utställd på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad